Styret for 2017.

Leder: Åge Wee

Nestleder: Lars Einar Hollund

Styremedlem:Ingrid Brekke

Styremedlem: Anne Mari W Tande

Styremedlem: Willy Smedsvig

Styremedlem: Rune Hobbesland

Styremedlem: Thomas Bergh

Styremedlem: Torbjørn Brekke

Varamedlem: Karl Oddvar Floen

Varamedlem: Øyvind Sjo

 

Slettaa Dykkerklubb.
Trygghet – samhold – glede
Orgnr 814996972
konto 3240.09.58865

Familiekontingent kr. 600,00
Seniorkontingent kr. 300,00 (alle over 16 år)
Juniorkontingent kr. 100,00

 

Mat kurs på Vibrandsøy til helgen kr 250 for medlem Kl 0930

[huge_it_gallery id=»1″]Matkurs Vibrandsøy 2 Matkurs Vibrandsøy Matkurs Vibrandsøy 5 Matkurs Vibrandsøy 4 11390132_947129355308386_3500373359208028204_n 11393073_947129435308378_4498218065688327581_n 11393249_947129515308370_3530054738796857024_n 11330025_947129458641709_8877911105642122720_n 11258815_947129418641713_4454703784449239449_n 11027952_947129391975049_7021178920347145595_n 11059560_932378143450174_7425210130307449132_n 10380285_947011231986865_3835838866076557380_n 11351297_947011248653530_6569900999184250432_n 10313390_947011285320193_8692897610649542668_n 11391112_947011261986862_3737536535011804481_n

Årsmøte i Slettaa Dykkerklubb.

 

SAKSLISTE ÅRSMØTE

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fusjon med Tysvær Sportsdykkerklubb
 8. Bygging av klubbhus
 9. Dykkeskole
 10. Fridykkeravdeling
 11. Haugesund2021/VM2021
 12. Kvalsvik dykkecamp

 

 1. Fastsette medlemskontingent.
 2. Vedta idrettslagets budsjett
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
 5. Leder og nestleder
 6. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 7. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 8. 2 revisorer
 9. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
 10. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

 

 

 

STYRE

Leder…………………………             Åge Wee

Nestleder…………………..              Lars Einar Hollund

Styremedlem……………. Willy Smedsvik

Styremedlem……………. Rune Hobbesland

Styremedlem……………. Susanne M. Knutsen

Styremedlem……………. Øyvind Sjo

Styremedlem……………. Ingrid Brekke

Styremedlem……………. Torbjørn Brekke

 

Varamedlem………………              Joar A. Staveland

Varamedlem………………              John Olav Lillesund

 

REVISORER

Revisor………………………..           Solveig Helene Sjo

Revisor………………………..           Anne Mari W. Tande

 

VALGKOMITÈ

Leder……………………………          Jens Koch

Medlem……………………….          Anette Simonsen

Medlem……………………….          Inger Elin Våge

Varamedlem……………….             Siv Almbakk

 

 

ANTALL MEDLEMMER PR. 31.12.2016:        93

 

 

 

ÅRSMELDING

2016 var klubbens andre år med full aktivitet. Året bærer preg av at mye skjer med mange aktiviteter.

Prosjekter

 • Året startet med spøkelse teine rydding der vi tok opp ca 60 teiner.
 • Mai var det opprydding i sammen med Karmøy i Kopervik totalt 6 tonn ble tatt opp.
 • Vi fikk jobben med å sende ut alle løfte pakker for NDF ble sent ut 80 stk i div størrelser.
 • Så ble det NM I UV Foto som ble årets suksess med en kjempe gjeng som brukte fridager til jobb for klubben. Mye fortjent heder til klubben.
 • Vi gjorde en betydelig oppgradering i Kvalsvik. Grusing kai og konteiner ble fikset. Fikk sponset av NDF en stor reklameplakat på kontaineren.
 • Så ble det rydding i Smedasundet i Oktober 65 dykkere i vannet og ca 100 frivillige ned med 5 dykkere fra året før. 5 tonn ble tatt opp
 • Kunst og bildeutstilling, med søppelsilden..

Dykketurer

Klubben kjører fast dykketurer hver uke. Dette er et veldig attraktivt tilbud hvor ca 50 dykkere er med hver uke. Klubben vil i 2017 kjøpe en MOB-båt som etterhvert også vil være med på dykketurene. Klubben hadde en helgetur med rydding til Romsa som ble Årets tur juni

Dykkerskole

Klubben etablerte egen skoleavdeling og fikk på slutten av 2016 satt igang kurs i apparatdykking og dette vil vi fortsette med også i 2017. Skolen vil også i 2017 tilby fridykkerkurs og UVJ-kurs. Vi har også planer for å kjøre marinarkeologikurs, klubbdykkelederkurs og instruktørkurs i 2017.

Fridykking

Klubben ønsker også kunne gi et godt aktivitetstilbud til de som foretrekker fridykking. Vi har laget en Sportsligplan for fridykking» og denne planen vil vi iverksette i løpet av 2017.

Planer fremover

 • Fusjon med Tysvær Sportsdykker klubb i 2017
 • Prosjekt «Haugesund 2021» Her inngår at Haugesund skal være i topp seks i foretrukne dykkereisemål i Norge, samt VM i UV-Foto i 2021.
 • Planer om betydelig oppgradering i Kvalsvik er på trappene  da det blir en ren dykkerplass og stengt for biler.
 • Prosjekt «Klubbhus»

 

 

ORGANISASJONSKART 2017

 

Styre foreslår følgende organisasjonsplan for 2017.

Planen beskriver følgende struktur med årsmøte som lagets øverste organ. Mellom årsmøtene er det styre som bestemmer og har det fulle ansvar. Styre får i oppdrag fra årsmøte å etablere fire undergrupper bestående av:

DYKKERSKOLE – Organisere alle kurs i regi av klubben

DYKKETURER – Organisere alle apparatdykketurer i regi av klubben

TYSVÆR – Organisere alle bassengaktivitet i Tysværtunet

FRIDYKKING – Organisere all fridykkeraktivitet i klubben

Disse undergruppene vil når de er kommet i gang, få eget budsjett og handlingsplaner som de også vil rapporterer på.

Utover den faste strukturen opprettes det av styre prosjekter som får i oppdrag å gjennomføre bestemte oppgaver og disse rapporterer fortløpende til styre. Et prosjekt er vanligvis et arrangement som har en start- og sluttdato. For 2017 ser styre for seg følgende prosjektgrupper:

RYDDING – Gjennomføre alle ryddeaksjoner i regi av klubben

HUSKOMITÈ – Jobbe for å få bygget et klubbhus

HAUGESUND2021 – Etablere Haugesund som en dykkedestinasjon

BÅTANSVARLIG – Overordnet ansvar for båten i en innkjøringsfase

 

Her er vår Sportslig plan for fridykking.

sportslig-plan-fridykking-v4

Har du interesse for fridykking ber vi deg ta kontakt.

Da vi trenger flere ledere til vår nye avdeling.

Kontakt:

Åge Wee tlf 98218155

Lars Einar Hollund tlf 91840980

Torbjørn Brekke tlf 95009396

Project Aware Smedasundet

«Project Aware Smedasund» kan feire femårsjubileum i år. Lørdag hoppet rundt 65 dykkere igjen ut i sundet for å samle skrot og søppel fra havbunnen.det ble tatt opp 5 tonn.Vi må takke alle frivillige på land og i vannet. Å alle sponsorer som gjør dette mulig.smedasundet01 smedasundet02 smedasundet03 smedasundet04 smedasundet05 smedasundet06 smedasundet07 smedasundet08 smedasundet09 smedasundet10 smedasundet11 smedasundet12 smedasundet13 smedasundet14 smedasundet16 smedasundet17 smedasundet18 smedasundet19 smedasundet20 smedasundet21 smedasundet22 smedasundet23 smedasundet24

Avtal prøvedykk eller Dykkerkurs med oss.

Kurspriser er for de som starter i 2016 prov_dykking2

NM I UV Foto Haugesund 2016

Vidar Skålevik tok kongepokalen i undervannsfoto!

Vidar Skålevik ble norgesmester i undervannsfoto i 2016, og
tok dermed den andre kongepokalen NDF har blitt tildelt i denne grenen. Skåleviks makker gjennom flere år – Siv Pedersen – tok andreplassen, mens Rune Edvin Haldorsen ble nummer tre. Vi gratulerer! Foto: Christian Skauge/ Bladet Dykking.
Sammenlagtresultater NM 2016 – Haugesund
 
1. Vidar Skålevik, Stavanger Dykkerklubb
2. Siv Pedersen, Harstad Sportsdykkerklubb
3. Rune Edvin Haldorsen, Akkaren Sportsdykkerklubb (oslo)
4. Ann Karin Matberg, Aqua Vita (Trondheim)
5. Anders Schouw, SUB-BSI (Bergen)
6. Ingrid Ølberg, Torsdagsdykket IL (Oslo)
7. Erling Svensen, Egersund Undervannsklubb
8. Magnus Tornes, Veterandykk Molde
9. Morten Thaarup, Ålesund Sportsdykkerklubb
10. Bjørnar Nygård, 1dykkeklubb, Bergen
11. Gry Henriksen, 1dykkeklubb, Bergen
12. Anne Marie With, Slettaa Dykkerklubb, Haugesund
13. Linda Larsen, Slettaa Dykkerklubb, Haugesund
14. Tor Inge Leidland, Egersund Undervannsklubb
15. Ronni Bless Bekkemellem, Ålesund Sportsdykkerklubb
16. Mikkel Stokke, OSI Dykking
17. Einar Kosaka, OSI Dykking
18.  Ørjan Knudsen, SUB-BSI
19.  Kim A. Foss-Pedersen, Moss Undervannsklubb
20.  Petter Schmedling, Moss Undervannsklubb
21.  Roy Dahl, Horten Undervannsklubb
22.  Åge Wee, Slettaa Dykkerklubb
Plasseringer 14 – 22 deltok kun i første runde.
Spesielt hyggelig var det med flere NM-debutanter i feltet. Vi håper at de disse er å se i line-upen også i 2017!
 
Med seieren i helga tok Skålevik sin femte gullmedalje i NM. Kongepokalen var imidlertid hans første, og det er bare Lill Haugen som har tatt dette trofeet fra før.

 

klubb turer finner dere på Facebook

https://www.facebook.com/Slettaa-Dykkerklubb-Haugesund-897218443632811/events11027952_947129391975049_7021178920347145595_n

Invitasjon til dykkesamling med fokus på fremmede arter

11109499_946451418709513_8101774460467427816_n

oktober 8 @ 08:0018:00
Klubbhus,

Norge

+ Google Map

Invitasjon til dykkesamling med fokus på fremmede arter Maks 20 stk kan møte. Sletta dykkeklubb og Karmøy? i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Marin info iniviterer til dykkesamling der man kan lære mer om fremmede marine arter. Samlingen vil finne sted på Klubbhuset til Slettaa Dykkerklubb lørdag 8. oktober. Vi vil også være tilstede ved oppryddingsdagen den 22. oktober for å se hva vi kan finne på ting dere samler inn i sundet. Program Lørdag 8. oktober 9-11:…

Project Aware Smedasundet 2016. 22 Oktober

Husk årets store rydde dag 22 oktober 2016. kl1000.Fjorden Cowboys Lothepus blir med å rydder i Smedasundet bli med du også?

 

Det ble tatt opp 5,6 tonn Søppel på årets opprydding med totalt 70 frivillige Dykkere i 2015

Slettaa dykkerklubb har da  Norges rekord. IMG_0526             Smedasunde

Hovedsponsor

Sponsorer

Sølv Sponsor