Home » Ukategorisert » Årsmøte i Slettaa Dykkerklubb.

Årsmøte i Slettaa Dykkerklubb.

 

SAKSLISTE ÅRSMØTE

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fusjon med Tysvær Sportsdykkerklubb
 8. Bygging av klubbhus
 9. Dykkeskole
 10. Fridykkeravdeling
 11. Haugesund2021/VM2021
 12. Kvalsvik dykkecamp

 

 1. Fastsette medlemskontingent.
 2. Vedta idrettslagets budsjett
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
 5. Leder og nestleder
 6. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 7. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 8. 2 revisorer
 9. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
 10. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

 

 

 

STYRE

Leder…………………………             Åge Wee

Nestleder…………………..              Lars Einar Hollund

Styremedlem……………. Willy Smedsvik

Styremedlem……………. Rune Hobbesland

Styremedlem……………. Susanne M. Knutsen

Styremedlem……………. Øyvind Sjo

Styremedlem……………. Ingrid Brekke

Styremedlem……………. Torbjørn Brekke

 

Varamedlem………………              Joar A. Staveland

Varamedlem………………              John Olav Lillesund

 

REVISORER

Revisor………………………..           Solveig Helene Sjo

Revisor………………………..           Anne Mari W. Tande

 

VALGKOMITÈ

Leder……………………………          Jens Koch

Medlem……………………….          Anette Simonsen

Medlem……………………….          Inger Elin Våge

Varamedlem……………….             Siv Almbakk

 

 

ANTALL MEDLEMMER PR. 31.12.2016:        93

 

 

 

ÅRSMELDING

2016 var klubbens andre år med full aktivitet. Året bærer preg av at mye skjer med mange aktiviteter.

Prosjekter

 • Året startet med spøkelse teine rydding der vi tok opp ca 60 teiner.
 • Mai var det opprydding i sammen med Karmøy i Kopervik totalt 6 tonn ble tatt opp.
 • Vi fikk jobben med å sende ut alle løfte pakker for NDF ble sent ut 80 stk i div størrelser.
 • Så ble det NM I UV Foto som ble årets suksess med en kjempe gjeng som brukte fridager til jobb for klubben. Mye fortjent heder til klubben.
 • Vi gjorde en betydelig oppgradering i Kvalsvik. Grusing kai og konteiner ble fikset. Fikk sponset av NDF en stor reklameplakat på kontaineren.
 • Så ble det rydding i Smedasundet i Oktober 65 dykkere i vannet og ca 100 frivillige ned med 5 dykkere fra året før. 5 tonn ble tatt opp
 • Kunst og bildeutstilling, med søppelsilden..

Dykketurer

Klubben kjører fast dykketurer hver uke. Dette er et veldig attraktivt tilbud hvor ca 50 dykkere er med hver uke. Klubben vil i 2017 kjøpe en MOB-båt som etterhvert også vil være med på dykketurene. Klubben hadde en helgetur med rydding til Romsa som ble Årets tur juni

Dykkerskole

Klubben etablerte egen skoleavdeling og fikk på slutten av 2016 satt igang kurs i apparatdykking og dette vil vi fortsette med også i 2017. Skolen vil også i 2017 tilby fridykkerkurs og UVJ-kurs. Vi har også planer for å kjøre marinarkeologikurs, klubbdykkelederkurs og instruktørkurs i 2017.

Fridykking

Klubben ønsker også kunne gi et godt aktivitetstilbud til de som foretrekker fridykking. Vi har laget en Sportsligplan for fridykking» og denne planen vil vi iverksette i løpet av 2017.

Planer fremover

 • Fusjon med Tysvær Sportsdykker klubb i 2017
 • Prosjekt «Haugesund 2021» Her inngår at Haugesund skal være i topp seks i foretrukne dykkereisemål i Norge, samt VM i UV-Foto i 2021.
 • Planer om betydelig oppgradering i Kvalsvik er på trappene  da det blir en ren dykkerplass og stengt for biler.
 • Prosjekt «Klubbhus»

 

 

ORGANISASJONSKART 2017

 

Styre foreslår følgende organisasjonsplan for 2017.

Planen beskriver følgende struktur med årsmøte som lagets øverste organ. Mellom årsmøtene er det styre som bestemmer og har det fulle ansvar. Styre får i oppdrag fra årsmøte å etablere fire undergrupper bestående av:

DYKKERSKOLE – Organisere alle kurs i regi av klubben

DYKKETURER – Organisere alle apparatdykketurer i regi av klubben

TYSVÆR – Organisere alle bassengaktivitet i Tysværtunet

FRIDYKKING – Organisere all fridykkeraktivitet i klubben

Disse undergruppene vil når de er kommet i gang, få eget budsjett og handlingsplaner som de også vil rapporterer på.

Utover den faste strukturen opprettes det av styre prosjekter som får i oppdrag å gjennomføre bestemte oppgaver og disse rapporterer fortløpende til styre. Et prosjekt er vanligvis et arrangement som har en start- og sluttdato. For 2017 ser styre for seg følgende prosjektgrupper:

RYDDING – Gjennomføre alle ryddeaksjoner i regi av klubben

HUSKOMITÈ – Jobbe for å få bygget et klubbhus

HAUGESUND2021 – Etablere Haugesund som en dykkedestinasjon

BÅTANSVARLIG – Overordnet ansvar for båten i en innkjøringsfase

 

Hovedsponsor

Sponsorer

Sølv Sponsor